Projekty UE

PROJEKTY UNII EUROPEJSKIEJ DLA PRETTYOU

BFF CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ prowadzi działalność gospodarczą z zakresu usług kosmetologicznych, dietetycznych oraz sprzedaży kosmetyków. Firma została wpisana do Rejestru podmiotów medycznych województwa śląskiego pod Nr księgi rejestrowej 000000211312. W 2017 roku istotnym zdarzeniem związanym z działalnością Spółki było otwarcie w Bytomiu salonu kosmetologicznego pod marką Prettyou Medical Day Spa świadczącego usługi na twarz i ciało. Salon jest podmiotem działającym na rynku kosmetycznym. Poniżej zamieszczamy informacje na temat dotacji, z której aktualnie korzystamy.

Projekt „Inwestycje prowadzące do wzrostu konkurencyjności oraz do zachowania dotychczasowych miejsc pracy i powstawania nowych trwałych miejsc pracy w przedsiębiorstwie dotkniętym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 – w salonie kosmetologii pielęgnacyjnej i odnowy biologicznej”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Celem głównym projektu jest zwiększenie konkurencyjności salonu kosmetologii pielęgnacyjnej i odnowy biologicznej poprzez zlecenie i wdrożenie produktów do pielęgnacji ciała oraz zlecenie i wdrożenie programowania oprogramowania aplikacyjnego, a także nabycie i wdrożenie jednoosobowej komory hiperbarycznej miękkiej i siedzącej oraz nabycie i wdrożenie jednoosobowej komory kriogenicznej Kriosauna, a co za tym idzie rozszerzenie oferty salonu o innowacyjne technologie związane z odnową skóry oraz nowoczesne zastosowanie tlenu pod ciśnieniem i zimnego azotu związane z odnową ciała.

Wartość projektu: 904 438,82 zł

Wartość dofinansowania: 670 303,53 zł

Zapytanie ofertowe beneficjenta

1. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2021 W ZAKRESIE KOSMETYKÓW NATURALNYCH

2021-04-12 – data opublikowania
2021-05-01 – planowany termin podpisania umowy
2021-04-20 23:59:59 – termin składania ofert
Do 2021-10-31 – termin wykonania zamówienia

W roli Beneficjenta środków unijnych, BFF CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
zaprasza do złożenia oferty na
„Produkty do pielęgnacji ciała”

W ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP 2 typ projektu „Inwestycje w MŚP” w województwie śląskim, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w oparciu o projekt: „Inwestycje prowadzące do wzrostu konkurencyjności oraz do zachowania dotychczasowych miejsc pracy i powstawania nowych trwałych miejsc pracy w przedsiębiorstwie dotkniętym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 – w salonie kosmetologii pielęgnacyjnej i odnowy biologicznej.”

Załączniki:

Zapytanie ofertowe 1_2021 – kosmetyki naturalne
Załącznik nr 1 – wzór oferty – kosmetyki naturalne
Edytowalny plik – Załącznik nr 1 – wzór oferty – kosmetyki naturalne

2. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2021 W ZAKRESIE APLIKACJI INTERNETOWEJ

2021-04-12 – data opublikowania
2021-05-01 – planowany termin podpisania umowy
2021-04-20 23:59:59 – termin składania ofert
Do 2021-10-31 – termin wykonania zamówienia

W roli Beneficjenta środków unijnych, BFF CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
zaprasza do złożenia oferty na
„Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego”

W ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP 2 typ projektu „Inwestycje w MŚP” w województwie śląskim, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w oparciu o projekt: „Inwestycje prowadzące do wzrostu konkurencyjności oraz do zachowania dotychczasowych miejsc pracy i powstawania nowych trwałych miejsc pracy w przedsiębiorstwie dotkniętym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 – w salonie kosmetologii pielęgnacyjnej i odnowy biologicznej.”

Załączniki:

Zapytanie ofertowe 2_2021 – aplikacja internetowa
Załącznik nr 1 – wzór oferty – aplikacja internetowa
Edytowalny plik – Załącznik nr 1 – wzór oferty – aplikacja internetowa

3. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2021 W ZAKRESIE KOMORY HIPERBARYCZNEJ

2021-04-12 – data opublikowania
2021-05-01 – planowany termin podpisania umowy
2021-04-20 23:59:59 – termin składania ofert
od 2021-08-01 do 2021-10-31 – termin wykonania zamówienia

W roli Beneficjenta środków unijnych, BFF CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

zaprasza do złożenia oferty na

„Komora hiperbaryczne”

W ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP 2 typ projektu „Inwestycje w MŚP” w województwie śląskim, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w oparciu o projekt: „Inwestycje prowadzące do wzrostu konkurencyjności oraz do zachowania dotychczasowych miejsc pracy i powstawania nowych trwałych miejsc pracy w przedsiębiorstwie dotkniętym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 – w salonie kosmetologii pielęgnacyjnej i odnowy biologicznej.”

Załączniki:

Zapytanie ofertowe 3_2021 – komora hiperbaryczna
Załącznik nr 1 – wzór oferty – komora hiperbaryczna
Edytowalny plik – Załącznik nr 1 – wzór oferty – komora hiperbaryczna

4. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2021 W ZAKRESIE KRIOSAUNY

2021-04-14 – data opublikowania
2021-05-01 – planowany termin podpisania umowy
2021-04-22 23:59:59 – termin składania ofert
od 2021-08-01 do 2021-10-31 – termin wykonania zamówienia

W roli Beneficjenta środków unijnych, BFF CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

zaprasza do złożenia oferty na

„Kriosauna”

W ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP 2 typ projektu „Inwestycje w MŚP” w województwie śląskim, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w oparciu o projekt: „Inwestycje prowadzące do wzrostu konkurencyjności oraz do zachowania dotychczasowych miejsc pracy i powstawania nowych trwałych miejsc pracy w przedsiębiorstwie dotkniętym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 – w salonie kosmetologii pielęgnacyjnej i odnowy biologicznej.”

Załączniki:

Zapytanie ofertowe 4_2021 – kriosauna
Załącznik nr 1 – wzór oferty – kriosauna
Edytowalny plik – Załącznik nr 1 – wzór oferty – kriosauna

5. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2021 W ZAKRESIE ROBÓT BUDOWLANYCH

2021-04-12 – data opublikowania
2021-05-01 – planowany termin podpisania umowy
2021-04-27 11:00:00 – termin składania ofert
Do 2021-07-31 – termin wykonania zamówienia

W roli Beneficjenta środków unijnych, BFF CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
zaprasza do złożenia oferty na
„Roboty budowlane w nieruchomości zabudowanej Orląt Lwowskich 7a/12”B” w Bytomiu”

W ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP 2 typ projektu „Inwestycje w MŚP” w województwie śląskim, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w oparciu o projekt: „Inwestycje prowadzące do wzrostu konkurencyjności oraz do zachowania dotychczasowych miejsc pracy i powstawania nowych trwałych miejsc pracy w przedsiębiorstwie dotkniętym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 – w salonie kosmetologii pielęgnacyjnej i odnowy biologicznej.”

Załączniki:

Dodane do zapytania w obowiązującej wersji z dn. 2021-04-12

1. Zapytanie Ofertowe 5/2021 – Roboty budowlane
2. Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego 5/2021 – Dokumentacja projektowa – informacja
A) PROJEKT BUDOWLANY I INSTALACJI
B) KOSZTORYS INWESTORSKI
3. Załącznik Nr 2 do Zapytania Ofertowego 5/2021 – Wzór formularza ofertowego
4. Załącznik Nr 3 do Zapytania Ofertowego 5/2021 – Wzór wykazu robót
5. Załącznik Nr 4 do Zapytania Ofertowego 5/2021 – Wzór wykazu osób
6. Załącznik Nr 5 do Zapytania Ofertowego 5/2021 – Oświadczenie o braku powiazań kapitałowych lub osobowych
7. Załącznik Nr 6 do Zapytania Ofertowego 5/2021 – Projekt umowy

Edytowalne pliki:

3. Załącznik Nr 2 do Zapytania Ofertowego 5/2021 – Wzór formularza ofertowego
4. Załącznik Nr 3 do Zapytania Ofertowego 5/2021 – Wzór wykazu robót
5. Załącznik Nr 4 do Zapytania Ofertowego 5/2021 – Wzór wykazu osób
6. Załącznik Nr 5 do Zapytania Ofertowego 5/2021 – Oświadczenie o braku powiazań kapitałowych lub osobowych
7. Załącznik Nr 6 do Zapytania Ofertowego 5/2021 – Projekt umowy

Zapytania ofertowe wnioskodawcy

Zapytanie ofertowe 1/2020 – Produkty do pielęgnacji ciała

W związku z postępowaniem ofertowym w ramach projektu o dofinansowanie w konkursie: dla Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP 2 typ projektu „Inwestycje w MŚP” w województwie śląskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Sląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), uprzejmie zwracamy się z prośbą o przedstawienie własnej oferty.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe 1_2020 – kosmetyki naturalne
Załącznik nr 1 – wzór oferty – kosmetyki naturalne
Edytowalny plik – Załącznik nr 1 – wzór oferty – kosmetyki naturalne

Niniejszym informujemy, że wydłużyliśmy czas na składanie ofert. Wszelkie potrzebne informacje związane z postępowaniem ofertowym znajdują się w treści załączników.

Zapytanie ofertowe_15.05_ 1_2020 – kosmetyki naturalne
Załącznik nr 1_15.05 – wzór oferty – kosmetyki naturalne
Edytowalny plik – Załącznik nr 1_15.05 – wzór oferty – kosmetyki naturalne

W związku z niewyłonieniem Wykonawcy zamówienia, ponownie ogłaszamy postępowanie ofertowe w ramach projektu o dofinansowanie w konkursie: dla Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP 2 typ projektu „Inwestycje w MŚP” w województwie śląskim. Wszelkie potrzebne informacje znajdują się w treści załączników pod wiadomością. Zachęcamy do przesłania swoich propozycji za pomocą poczty elektronicznej lub tradycyjnej.

Zapytanie ofertowe 25.05_1_2020 – kosmetyki naturalne
Załącznik nr 1_25.05 – wzór oferty – kosmetyki naturalne
Edytowalny plik – Załącznik nr 1_25.05 – wzór oferty – kosmetyki naturalne

WYNIKI POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

Dziękujemy wszystkim którzy wzięli udział w postępowaniu ofertowym. Poniżej przedstawiamy wyniki postępowania:


Zapytanie ofertowe 2/2020 – Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego

W związku z postępowaniem ofertowym w ramach projektu o dofinansowanie w konkursie: dla Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP 2 typ projektu „Inwestycje w MŚP” w województwie śląskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Sląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), uprzejmie zwracamy się z prośbą o przedstawienie własnej oferty.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe 1_2020 – aplikacja internetowa
Załącznik nr 1 – wzór oferty – aplikacja internetowa
Edytowalny plik – Załącznik nr 1 – wzór oferty – aplikacja internetowa

WYNIKI POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

Dziękujemy wszystkim którzy wzięli udział w postępowaniu ofertowym. Poniżej przedstawiamy wyniki postępowania:


Zapytanie ofertowe 3/2020 – Komory hiperbaryczne

W związku z postępowaniem ofertowym w ramach projektu o dofinansowanie w konkursie: dla Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP 2 typ projektu „Inwestycje w MŚP” w województwie śląskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Sląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), uprzejmie zwracamy się z prośbą o przedstawienie własnej oferty.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe 1_2020 – komora hiperbaryczna
Załącznik nr 1 – wzór oferty – komora hiperbaryczna
Edytowalny plik – Załącznik nr 1 – wzór oferty – komora hiperbaryczna

WYNIKI POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

Dziękujemy wszystkim którzy wzięli udział w postępowaniu ofertowym. Poniżej przedstawiamy wyniki postępowania:


Zapytanie ofertowe 4/2020 – Kriosauna

W związku z postępowaniem ofertowym w ramach projektu o dofinansowanie w konkursie: dla Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP 2 typ projektu „Inwestycje w MŚP” w województwie śląskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Sląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), uprzejmie zwracamy się z prośbą o przedstawienie własnej oferty.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe 1_2020 – kriosauna
Załącznik nr 1 – wzór oferty – kriosauna
Edytowalny plik – Załącznik nr 1 – wzór oferty – kriosauna
WYNIKI POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO
Dziękujemy wszystkim którzy wzięli udział w postępowaniu ofertowym. Poniżej przedstawiamy wyniki postępowania: