Projekty UE

Zapytanie ofertowe 1/2020 – Produkty do pielęgnacji ciała

W związku z postępowaniem ofertowym w ramach projektu o dofinansowanie w konkursie: dla Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP 2 typ projektu „Inwestycje w MŚP” w województwie śląskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Sląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), uprzejmie zwracamy się z prośbą o przedstawienie własnej oferty.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe 1_2020 – kosmetyki naturalne
Załącznik nr 1 – wzór oferty – kosmetyki naturalne
Edytowalny plik – Załącznik nr 1 – wzór oferty – kosmetyki naturalne

Niniejszym informujemy, że wydłużyliśmy czas na składanie ofert. Wszelkie potrzebne informacje związane z postępowaniem ofertowym znajdują się w treści załączników.

Zapytanie ofertowe_15.05_ 1_2020 – kosmetyki naturalne
Załącznik nr 1_15.05 – wzór oferty – kosmetyki naturalne
Edytowalny plik – Załącznik nr 1_15.05 – wzór oferty – kosmetyki naturalne

W związku z niewyłonieniem Wykonawcy zamówienia, ponownie ogłaszamy postępowanie ofertowe w ramach projektu o dofinansowanie w konkursie: dla Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP 2 typ projektu „Inwestycje w MŚP” w województwie śląskim. Wszelkie potrzebne informacje znajdują się w treści załączników pod wiadomością. Zachęcamy do przesłania swoich propozycji za pomocą poczty elektronicznej lub tradycyjnej.

Zapytanie ofertowe 25.05_1_2020 – kosmetyki naturalne
Załącznik nr 1_25.05 – wzór oferty – kosmetyki naturalne
Edytowalny plik – Załącznik nr 1_25.05 – wzór oferty – kosmetyki naturalne

WYNIKI POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

Dziękujemy wszystkim którzy wzięli udział w postępowaniu ofertowym. Poniżej przedstawiamy wyniki postępowania:
Wyniki postępowania ofertowego: Produkty do pielęgnacji ciała


Zapytanie ofertowe 2/2020 – Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego

W związku z postępowaniem ofertowym w ramach projektu o dofinansowanie w konkursie: dla Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP 2 typ projektu „Inwestycje w MŚP” w województwie śląskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Sląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), uprzejmie zwracamy się z prośbą o przedstawienie własnej oferty.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe 1_2020 – aplikacja internetowa
Załącznik nr 1 – wzór oferty – aplikacja internetowa
Edytowalny plik – Załącznik nr 1 – wzór oferty – aplikacja internetowa

WYNIKI POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

Dziękujemy wszystkim którzy wzięli udział w postępowaniu ofertowym. Poniżej przedstawiamy wyniki postępowania:
Wyniki postępowania ofertowego: Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego


Zapytanie ofertowe 3/2020 – Komory hiperbaryczne

W związku z postępowaniem ofertowym w ramach projektu o dofinansowanie w konkursie: dla Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP 2 typ projektu „Inwestycje w MŚP” w województwie śląskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Sląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), uprzejmie zwracamy się z prośbą o przedstawienie własnej oferty.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe 1_2020 – komora hiperbaryczna
Załącznik nr 1 – wzór oferty – komora hiperbaryczna
Edytowalny plik – Załącznik nr 1 – wzór oferty – komora hiperbaryczna

WYNIKI POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

Dziękujemy wszystkim którzy wzięli udział w postępowaniu ofertowym. Poniżej przedstawiamy wyniki postępowania:
Wyniki postępowania ofertowego: Komory hiperbaryczne


Zapytanie ofertowe 4/2020 – Kriosauna

W związku z postępowaniem ofertowym w ramach projektu o dofinansowanie w konkursie: dla Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP 2 typ projektu „Inwestycje w MŚP” w województwie śląskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Sląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), uprzejmie zwracamy się z prośbą o przedstawienie własnej oferty.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe 1_2020 – kriosauna
Załącznik nr 1 – wzór oferty – kriosauna
Edytowalny plik – Załącznik nr 1 – wzór oferty – kriosauna

WYNIKI POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

Dziękujemy wszystkim którzy wzięli udział w postępowaniu ofertowym. Poniżej przedstawiamy wyniki postępowania:
Wyniki postępowania ofertowego: Kriosauna